Ir noslēgusies Baltijas Esri lietotāju konference 2024! 

 

Gandrīz sešsimt dalībnieku no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas piedalījās trīs dienu Esri ĢIS lietotāju konferencē, lai iepazītos ar ArcGIS tehnoloģiju jaunumiem un dalītos ar dažādu nozaru Baltijas Esri lietotāju pieredzi un stāstiem.

 
 
 
 
 
 
 

 

Konferences materiāli

 

Konferences mājaslapā pieejami plenārās sesijas un otrās dienas lietotāju stāstu videoieraksti.

Savukārt, otrās dienas tehnisko semināru prezentācijas iespējams saņemt, aizpildot šo pieteikuma formu.

 

Foto atskats uz konferenci:

Baltic Esri User Conference 2024 | First day

Baltic Esri User Conference 2024 | Second day

Skatīt videomateriālus
 
 

Konferences pirmajā dienā, 15. maijā, norisinājās plenārā sesija, kurā ražotāja Esri pārstāvji  - Philip Mott, Esri Eiropa galvenais vadītājs un Matt Piper, Esri globālais nozares risinājumu direktors, kurš atbildīgs par infrastruktūras un digitālo dvīņu sektoru, iepazīstināja ar viedo pilsētu koncepta attīstību, sniedza ieskatu par ArcGIS produktu jaunumiem, kā arī dažādas Baltijas organizācijas - ArcGIS lietotāji, dalījās ar pieredzi un labās prakses piemēriem daudzpusīgā ģeogrāfisko informācijas sistēmu un ArcGIS produktu izmantošanā. Dienu noslēdzām neformālā gaisotnē, tīklojot vakara pasākumā Hanzas Peronā.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferences otrajā dienā, 16. maijā, bija iespēja dzirdēt vairāk kā 25 Baltijas organizāciju ArcGIS lietotāju stāstus, kur tika pārstāvēts plašs un daudzveidīgs jomu klāsts - pārvaldības un plānošanas, pašvaldības, inženierkomunikāciju, transporta un infrastruktūras, dabas un vides, sabiedrības drošības, aizsardzības, un citas nozares. Priecājamies par dalībnieku lielo interesi un aktīvo līdzdalību, uzdodot jautājumus un iesaistoties diskusijās.

 
 

Otrajā dienā norisinājās arī 25 paralēlas tehnisko semināru sesijas 5 telpās ar praktiskām ArcGIS demonstrācijām un piemēriem, tādiem kā iekštelpu kartēšana, kartogrāfija un telpiskā analīze, ģeotelpisko datu pārvaldība, darbs ar interaktīvās vides konstruktoriem un lietotnēm (t.sk. lauka lietotnes), dziļā mašīnmācīšanās ĢIS darba plūsmās, CAD un BIM integrācija,  jaunākās funkcionalitātes demonstrējumi u.c.

 
 
 
 

Konferences trešajā dienā, 17. maijā, tehniskajos semināros konferences dalībnieki veidoja lietotnes, izmantojot konfigurējamas ArcGIS Apps, izmēģināja lauka lietotnes un iepazinās ar ArcGIS Indoors pielietojumu iekštelpu kartēšanai. 

 

Semināru tēmas:

  • ArcGIS Mobile apps: Field Data Collection and Management;
  • ArcGIS Configurable Apps: Essential Workflows;
  • ArcGIS Indoors: An Introduction. 
 
 
 
 

Pateicamies visiem, kas piedalījās Baltijas Esri lietotāju konferencē!

Mēs aicinām iepazīties ar konferences materiāliem, kā arī sazināties ar Envirotech komandu, ja Jums ir interese uzzināt vairāk par ArcGIS un vēlaties attīstīt ĢIS pielietojumu savā organizācijā!

 
 
 
 
 
 
 

Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
info@envirotech.lv; Tel: 67215220
www.envirotech.lv

 

Envirotech ikmēneša ziņas pieejamas mūsu mājaslapā,

ikmēneša ziņu arhīvā